Збори (Конференції)

Додаток до рішення Головної ради ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»

№ 01/12/20 від «01» грудня 2020 року

ПОРЯДОК

акредитації представників засобів масової інформації

на Збори (Конференції) всіх місцевих організацій ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» з метою висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів на всіх повторних місцевих виборах 2021 року

1. Цей порядок розроблено на виконання частини третьої, четвертої статті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації на всіх Зборах (Конференціях) місцевих організацій ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» (далі – Організації партії) з метою висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів на всіх повторних місцевих виборах 2021 року.

2. Про дату, час і місце проведення Зборів (Конференцій) Організацій партії з метою висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів на всіх повторних місцевих виборах 2021 року повідомляється шляхом розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті ПОЛІЧТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» за електронною адресою: https://proposition.org.ua.

3. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – Акредитація) здійснюється на добровільній основі.

Акредитація передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики.

Акредитація здійснюється відповідальною особою політичної партії Олексієм Андрійовичем Байдацьким, тел.: +38 (095) 215 39 47, електронна адреса: pro.pozicia.mail@gmail.com шляхом включення журналістів та технічних працівників засобів масової інформації до списків акредитації на відповідних Зборах (Конференціях), що проводяться Організація партії.

4. За заявкою від редакції засобу масової інформації поданої до відповідальної особи політичної партії відбувається включення журналістів та технічних працівників засобів масової інформації до списків акредитації.

4.1. До заявки додається:

–  засвідчена у встановленому порядку копія свідоцтва про реєстрацію засобу масової інформації;

– ПІБ, номери телефонів та електронні адреси журналістів та технічних працівників засобів масової інформації, що направлені для висвітлення Зборів (Конференції).

4.2. Заявка про акредитацію подається не пізніш як за 1 календарний день до дня проведення Зборів (Конференції). Заявка про акредитацію, подана пізніше вказаного строку, не розглядається. Моментом прийняття заявки про акредитацію є фактичне отримання відповідальною особою політичної партії відповідної заявки від редакції засобу масової інформації.

4.3. На підставі отриманих заявок формується список представників засобів масової інформації, акредитованих на Збори (Конференцію) відповідної Організації партії.

5. Журналісти та технічні працівники засобів масової інформації до місця проведення Зборів (Конференції) допускаються за наявності прізвища представника засобів масової інформації у списку представників засобів масової інформації, акредитованих на Збори (Конференцію) Організації партії; пред’явлення дійсного редакційного посвідчення та доручення редакції на відвідування відповідних Зборів (Конференції).